Fara yfir á efnisvæði

Aðferðareiningar

Nauðsynlegt er að kveða á um samræmismatsaðferðir til að gera rekstraraðilum sem vilja nota mælitæki í sinni starfsemi kleift að sanna fyrir Neytendastofu og öðrum lögbærum yfirvöldum á EES-svæðinu að mælitæki, sem boðin eru fram á markaði eða tekin í notkun samræmist grunnkröfum tilskipunar 2014/32/ESB, sbr. reglugerð nr. 876/2016. Í tilskipun 2014/32/ESB í II. viðauka er kveðið á um aðferðareiningar fyrir samræmismatsaðferðir en þær eru mismunandi strangar allt eftir þeirri áhættu sem um er að ræða og það öryggisstig sem uppfylla þarf hverju sinni. Framleiðendum ber skylda til að útbúa ESB-samræmisyfirlýsingu sem rekstraraðili skal geta lagt fram ef Neytendastofa óskar eftir því. CE-merkið og viðbótarmælifræðimerkið M eru sýnileg merki og staðfesting á niðurstöðu af heilu samræmismatsferli sem gildir um viðkomandi mælitæki.

Um viss mælitæki gilda strangari reglur og í þeim tilvikum verður rekstraraðili að fá tilkynntan aðila sem er sjálfstæður og óháður rekstraraðilanum til að gera samræmismat í samræmi við hlutaðeigandi reglur þeirrar aðferðareiningar sem nota skal hverju sinni. Tilgangur eftirlits hins tilkynnta aðila er að tryggja að rekstaraðilinn ræki þær skyldur sem reglurnar mæla fyrir um.

Eftirfarandi aðferðareiningar er unnt að nota varðandi markaðssetningu nýrra mælitækja:

Aðferðareining A:         Innra framleiðslueftirlit

Aðferðareining A2:       Innra framleiðslueftirlit ásamt athugunum mælitækja undir eftirliti með óreglulegu millibili

Aðferðareining B:         ESB gerðarprófun

Aðferðareining C:         Gerðarsamræmi byggt á innra framleiðsluferli

Aðferðareining D:         Gerðarsamræmi byggt á gæðatryggingu framleiðsluferlisins

Aðferðareining D1:       Gæðatrygging framleiðsluferlisins

Aðferðareining E:         Gerðarsamræmi byggt á gæðatryggingu mælitækisins

Aðferðareining E1:       Gæðatrygging vörueftirlits með fullbúnum mælitækjum og prófanir

Aðferðareining F:         Gerðarsamræmi byggt á sannprófun vöru

Aðferðareining F1:       Samræmi byggt á sannprófun vöru

Aðferðareining G:         Samræmi byggt á einingasannprófun

Aðferðareining H:         Samræmi byggt á fullri gæðatryggingu

Aðferðareining H1:       Samræmi byggt á fullri gæðatryggingu ásamt hönnunarprófun

 

Í II. viðauka tilskipunar nr. 2014/32/ESB (Reglugerð nr. 876/2016) eru reglur fyrir hverja aðferðareiningu fyrir sig, sjá hér.


TIL BAKA