Öryggi vöru

Lög nr. 87/2018 um rafrettur og áfyllingar fyrir rafrettur
      Reglugerð nr. 803/2018 um tilkynningar til Neytendastofu um markaðssetningu rafrettna og áfyllinga fyrir rafrettur sem innihalda nikótín
     Reglugerð nr. 255/2019 um merkingar á umbúðum rafrettna og áfyllinga og efni upplýsingabæklings sem fylgja skal rafrettum og áfyllingum.

Lög nr. 77/2015 um breytingu á vopnalögum, nr. 16/1998, með síðari breytingum (skoteldar, EES-reglur, stórfelld brot)
Skrá yfir staðla undir skoteldum
        Reglugerð nr. 414/2017 um skotelda

Lög nr. 64/2006 um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka

Lög nr. 77/2002 um vörur unnar úr eðalmálmum
        Reglugerð nr. 938/2002 um vörur unnar úr eðalmálmum

Lög nr. 28/2001 um rafrænar undirskriftir
        Reglugerð nr. 780/2011 um rafrænar undirskriftir
        Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 6. nóvember árið 2000

Lög nr. 57/2000 um skipti á upplýsingum um tæknilegar reglur um vörur og fjarþjónustu 
      Reglugerð nr. 733/2000 um tilkynningar á tæknilegum reglum um vöru og þjónustu
      Viðaukar með reglugerð nr. 733/2000 um tilkynningar á tæknilegum reglum um vörur og þjónustu

Lög nr. 43/2000 um lagaskil á sviði samningaréttar

Lög nr. 134/1995 um öryggi vöru og opinbera markaðsgæslu
       Reglugerð nr. 728/2018 um gerð persónuhlífa
       Reglugerð nr. 217/2015 um breytingu á reglugerð nr. 944/2014 um öryggi leikfanga og markaðssetningu þeirra á Evrópska efnahagssvæðingu

       Reglugerð nr. 944/2014 um öryggi leikfanga og markaðssetningu þeirra á Evrópska efnahagssvæðingu
       Skrá yfir staðla sem gilda um leikföng
       Skrá yfir staðla sem gilda um almennar vörur
       Reglugerð nr. 74/2014 um málsmeðferð við beitingu tiltekinna innlendra tæknireglna vegna löglega markaðssettrar vöru í öðru aðildarríki á Evrópska efnahagssvæðinu,   sjá (EB) nr. 764/2008.
       Reglugerð nr. 566/2013 um markaðseftirlit, faggildingu o.fl
       Reglugerð nr. 765/2008, um kröfur varðandi faggildingu og markaðseftirlit 
 
     Auglýsing nr. 574/2012 um bann við markaðssetningu vöru sem inniheldur dímetýlfúmarat (DMF)
       Reglugerð nr. 564/2012 um breytingu á reglugerð nr. 810/2006 um ákvarðanir framkvæmdastjóra Evrópusambandsins um samhæfða evrópska staðla sem teknar hafa verið á grundvelli tilskipunar um öryggi vöru nr.2001/95/EB.
        Reglugerð nr. 619/2008 um bann við markaðssetningu, dreifingu og sölu kveikjara án barnalæsingar og kveikjara með óhefðbundið útlit sem höfða sérstaklega til barna.      
      Reglugerð nr. 734/2015 um breytingu á reglugerð nr. 619/2008, um bann við markaðssetningu, dreifingu og sölu kveikjara án barnalæsingar og kveikjara með óhefðbundið útlit sem höfða sérstaklega til barna, með síðari breytingum.  
       Reglugerð nr 19/2008 um breytingu á reglugerð nr. 810/2006 um ákvarðanir framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins um samhæfða evrópska staðla sem teknar hafa verið á grundvelli tilskipunar um öryggi vöru nr. 2001/95/EB.
       Reglugerð nr. 348/2007 (samsett) um notkun öryggis- og verndarbúnaðar í ökutæjum nr. 348/2007, nr. 172/2013 og nr, 43/2014.
um notkun öryggis- og verndarbúnaðar í ökutæjum.
       Reglugerð nr. 810/2006 um ákvarðanir framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins um samhæfða evrópska staðla sem teknar hafa verið á grundvelli tilskipunar um öryggi vöru nr. 2001/95/EB.
      Reglugerð nr. 957/2006 um aðferðareiningar fyrir hin ýmsu þrep samræmismatsins og reglur um áfestingu og notkun CE-samræmismerkja sem ætlað er að nota í tilskipunum um tæknilega samhæfingu
      Reglugerð nr. 942/2002 um öryggi leikvallatækja og leiksvæða og eftirlit með þeim og áorðnar breytingar nr. 492/2003 
      Reglugerð nr. 728/2018 um gerð persónuhlífa 
      Reglugerð nr. 237/1996 um eftirlit með samræmi reglna um öryggi framleiðsluvara sem fluttar eru inn frá ríkjum utan Evrópska efnahagssvæðisins
      Ákvörðun Framkvæmdastjórnarinnar 2004/418/EB þar sem mælt er fyrir um viðmiðunarreglur varðandi stjórnun Bandalagskerfis um skjót skipti á upplýsingum (RAPEX-tilkynningarkerfið) og tilkynningar sem lagðar eru fram í samæmri við 11. gr. tilskipunar 2001/95EB
     Ákvörðun EÞ og ráðsins 768/2008/EB um sameiginlegan ramma um markaðssetningu á vöru og niðurfellingu á ákvörðun ráðsins 93/465/EBE
     Starfsreglur fyrir RAPEX-tilkynningarkerfið (2010/15/EB)
     Guidelines for RAPEX- (2010/15/EB) - Starfsreglur á ensku
    Commission Notice on the market surveillance of products sold online (2017/C 250/01) á ensku
  

 

Lög nr. 73/2008 um breytingu á lögum um meðhöndlun úrgangs, nr.55/2003 með síðari breytingum

Lög nr. 48/2003 um neytendakaup

Lög nr. 25/1991 um skaðsemisábyrgð

Tilmæli framkvæmdarstjórnarinnar frá 29. júní 2009 um ráðstafanir til að bæta starfsemi innri markaðarins (2009/542/EB)

EES viðbætir

 

TIL BAKA