Réttindi neytenda

Lög nr, 118/2016 um fasteignalán til neytenda
        Reglugerð nr. 270/2017 um fasteignalán til neytenda

Lög nr. 16/2016 um neytendasamninga
        Reglugerð nr. 435/2016 um upplýsingar um nýtingu réttar til að falla frá samningi.

Lög nr. 76/2011 um þjónustuviðskipti á innri markaði Evrópska efnahagssvæðisins

Lög nr 56/2007 um samvinnu stjórnvalda á Evrópska efnahagssvæðinu um neytendavernd 
        Reglugerð nr. 357/2013 um breytingu á reglugerð nr. 727/2009 um innleiðingu viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins nr. 2006/2004 frá 27. október 2004 um samvinnu milli innlendra yfirvalda sem bera ábyrgð á framkvæmd laga um neytendavernd (reglugerð um savinnu um neytendavernd).
       Reglugerð nr. 444/2009 um innleiðingu ákvarðana framkvæmdastjórnar EB um samvinnu milli yfirvalda sem bera ábyrgð á framkvæmd laga um neytendavernd að því er varðar gagnkvæma aðstoð.

Tilmæli framkvæmdastjórnar (2011/136/ESB) um viðmiðunarreglur varðandi framkvæmd reglna um gagnavernd í kerfi fyrir samvinnu um neytendavernd (CPCS-kerfið).

Lög nr. 57/2005 um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu    
       Reglur nr. 220/2015 um um  heiti og merkingu textilvara sem innleiða reglugerðir (ESB) nr. 1007/2011 og nr. 286/2012.
       Reglur nr. 537/2011 um verðupplýsingar við sölu á þjónustu.
       Reglur nr. 536/2011 um verðmerkingar og einingarverð við sölu á vörum ásamt greinagerð. 
       Reglur nr. 536/2011 um verðmerkingar og einingarverð við sölu á vörum 
       Reglugerð nr. 160/2009 um viðskiptahætti sem teljast undir öllum kringumstæðum óréttmætir.  
       Reglur nr. 366/2008 um útsölur og aðra sölu þar sem selt er á lækkuðu verði
       Reglur nr. 385/2007 um verðmerkingar á bifreiðaeldsneyti 
       Reglur nr. 384/2007 um sundurliðun á verði lyfja sem seld eru gegn lyfseðli
       Reglur nr. 383/2007 um verðupplýsingar á þjónustu tannlækna
       Reglur nr. 382/2007 um samsetningu, framleiðslueiginleika og merkingu á kristallsgleri 
       Reglur nr. 381/2007 um merkingar efnis í skófatnaði 
       Reglur nr. 559/1994 um leiðbeinandi reglur um auglýsingar og umhverfisvernd 
       Leiðbeinandi reglur um auðþekkjanlegar auglýsingar 
      
 Leiðbeinandi reglur um verðkannanir til opinberrar birtingar 
       Sameiginlegar stefnumarkandi reglur um sjónvarpsauglýsingar

Lög nr. 30/2002 um rafræn viðskipti og aðra rafræna þjónustu 
      
Upplýsingar fyrir þjónustuveitendur um rafræn viðskipti 
      
Upplýsingar fyrir neytendur um rafræn viðskipti 

Lög nr. 120/2013 um skiptileigusamninga fyrir afnot af húsnæði í orlofi eða frístundum o.fl.

Lög nr. 33/2013  um neytendalán
       Reglugerð nr. 965/2013 um útreikninga árlegra hlutfallstölu kostnaðar.
       Reglugerð nr. 921/2013 um staðlað eyðublað sem lánveitandi notar til að veita neytanda upplýsingar áður en lánssamningur er gerður.
       Reglugerð nr. 920/2013 um lánshæfis- og greiðslumat.

Lög nr. 48/2003 um neytendakaup  

Lög nr. 80/1994 um alferðir 
       Reglugerð nr. 156/1995 um alferðir
 
Lög nr. 141/2001 um lögbann og dómsmál til að vernda heildarhagsmuni neytenda
       Auglýsing nr.1320/2011 um tilnefningu stjórnvalda og samtaka sem rétt hafa til lögbannsaðgerða í þágu heildarhagsmuna neytenda

Lög nr. 43/2000 um lagaskil á sviði samningaréttar

Lög nr. 25/1991 um skaðsemisábyrgð

Lög nr. 34/1944 um þjóðfána Íslendinga og ríkisskjaldamerki

 EES-reglur 
 2010/304/ESB frá 12. mars 2010 um tilmæli framkvæmdastjórnarinnar um samræmda aðferðafræði við að flokka og tilkynna kvartanir og fyrirspurning frá neytendum 
 Upprunareglur

 EES viðbætir

 

 

 

TIL BAKA