Fara yfir á efnisvæði

Áfrýjunarnefnd úrskurðar um lán tengt rafbókakaupum Kredia og Smálán

26.09.2016

Neytendastofa tók ákvarðanir í maí um að Kredia og Smálán hafi brotið gegn lögum um neytendalán við útreikning árlegrar hlutfallstölu kostnaðar og upplýsingagjöf til neytenda í tengslum við lán sem félögin veita neytendum.

Félögin kærðu ákvarðanirnar til áfrýjunarnefndar neytendamála sem hefur nú úrskurðað í þeim. Ákvarðanirnar voru að mestu leyti staðfestar en hluti þeirra var þó felldur úr gildi.

Athugasemdir Neytendastofu voru þríþættar þar sem í fyrsta lagi voru gerðar athugasemdir við útreikning heildarlántökukostnaðar og árlegrar hlutfallstölu kostnaðar. Í öðru lagi voru gerðar athugasemdir við upplýsingar í stöðluðu eyðublaði sem afhenda skal fyrir gerð lánssamnings og í þriðja lagi við upplýsingar í lánssamningi.

Áfrýjunarnefndin staðfesti þá ákvörðun Neytendastofu að reikna skyldi kaupverð rafbóka sem hluta af kostnaði við lán og að með því væri brotið gegn ákvæði laganna um hámark árlegrar hlutfallstölu kostnaðar.

Þá staðfesti áfrýjunarnefndin að brotið hafi verið gegn upplýsingaskylduákvæðum c., e., g. og l. lið 4. mgr. 7. gr. um upplýsingar sem veita skal áður en lánssamningur er gerður og ákvæðum e., g., h., l. og v. lið 2. mgr. 12. gr. um upplýsingar sem fram skulu koma í lánssamningi.

Áfrýjunarnefndin felldi úr gildi ákvörðun Neytendastofu um að brotið hafi verið gegn ákvæðum 1. mgr. og d. og f. lið 4. mgr. 7. gr. og a., c., f., j., q., s. og t. lið 2. mgr. 12. gr.

Að lokum fjallaði nefndin um þá ákvörðun Neytendastofu að leggja 750.000 kr. stjórnvaldssekt á hvort félag og athugasemdir félaganna um að Neytendastofa hafi brotið gegn leiðbeiningarskyldu stjórnsýslulaga. Niðurstaða nefndarinnar hvað þetta varðar var sú að sektirnar voru staðfestar og ekki var talið að brotið hafi verið gegn leiðbeiningarskyldu.

Úrskurðinn má lesa í heild sinni hér.

TIL BAKA