Fara yfir á efnisvæði

Réttindi neytenda

Lög nr, 95/2018 um pakkaferðir og samtengda ferðatilhögun
        Reglugerð nr. 1286/2018 um staðlaðar upplýsingar vegna sölu pakkaferða og samtengdrar ferðatilhögunar.

        Leiðbeiningar Neytendastofa um endurgreiðslu pakkaferða vegna COVID-19

Lög nr, 118/2016 um fasteignalán til neytenda

        Reglur nr. 1295/2020 um upplýsinga- og aðvörunarskyldu lánveitanda vegna fasteignalána til neytenda sem tengjast erlendum gjaldmiðlum.
        Reglugerð nr. 270/2017 um fasteignalán til neytenda

Lög nr. 16/2016 um neytendasamninga
        Reglugerð nr. 435/2016 um upplýsingar um nýtingu réttar til að falla frá samningi.

Lög nr. 120/2013um skiptileigusamninga fyrir afnot af húsnæði í orlofi eða frístundum o.fl.

Lög nr. 33/2013  um neytendalán
       Reglugerð nr. 965/2013 um útreikninga árlegra hlutfallstölu kostnaðar.
       Reglugerð nr. 921/2013 um staðlað eyðublað sem lánveitandi notar til að veita neytanda upplýsingar áður en lánssamningur er gerður.
       Reglugerð nr. 920/2013 um lánshæfis- og greiðslumat.

Lög nr. 76/2011 um þjónustuviðskipti á innri markaði Evrópska efnahagssvæðisins

Lög nr 56/2007 um samvinnu stjórnvalda á Evrópska efnahagssvæðinu um neytendavernd
        Reglugerð nr. 357/2013 um breytingu á reglugerð nr. 727/2009 um innleiðingu viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins nr. 2006/2004 frá 27. október 2004 um samvinnu milli innlendra yfirvalda sem bera ábyrgð á framkvæmd laga um neytendavernd (reglugerð um samvinnu um neytendavernd).
       Reglugerð nr. 444/2009 um innleiðingu ákvarðana framkvæmdastjórnar EB um samvinnu milli yfirvalda sem bera ábyrgð á framkvæmd laga um neytendavernd að því er varðar gagnkvæma aðstoð.

Tilmæli framkvæmdastjórnar (2011/136/ESB) um viðmiðunarreglur varðandi framkvæmd reglna um gagnavernd í kerfi fyrir samvinnu um neytendavernd (CPCS-kerfið).

Lög nr. 57/2005 um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu

       Reglur nr. 1212/2020 um verðmerkingar og verðsamanburð á orkugjöfum fyrir bifreiðar.
       Reglur nr. 220/2015 um um  heiti og merkingu textílvara sem innleiða reglugerðir (ESB) nr. 1007/2011 og nr. 286/2012.
       Reglur nr. 537/2011 um verðupplýsingar við sölu á þjónustu.
       Reglur nr. 536/2011 um verðmerkingar og einingarverð við sölu á vörum ásamt greinagerð.
       Reglur nr. 536/2011 um verðmerkingar og einingarverð við sölu á vörum
       Reglugerð nr. 160/2009 um viðskiptahætti sem teljast undir öllum kringumstæðum óréttmætir.  
       Reglur nr. 366/2008 um útsölur og aðra sölu þar sem selt er á lækkuðu verði
       Reglur nr. 384/2007 um sundurliðun á verði lyfja sem seld eru gegn lyfseðli
       Reglur nr. 383/2007 um verðupplýsingar á þjónustu tannlækna
       Reglur nr. 382/2007 um samsetningu, framleiðslueiginleika og merkingu á kristallsgleri
       Reglur nr. 381/2007 um merkingar efnis í skófatnaði
       Reglur nr. 559/1994 um leiðbeinandi reglur um auglýsingar og umhverfisvernd
       Leiðbeinandi reglur um auðþekkjanlegar auglýsingar 
        Samstarfssamningur Fjölmiðlanefndar og Neytendastofu um eftirlit með viðskiptaboðum
        
Leiðbeinandi reglur um verðkannanir til opinberrar birtingar 
       Sameiginlegar stefnumarkandi reglur um sjónvarpsauglýsingar 

Lög nr. 48/2003 um neytendakaup 

 nr. 30/2002 um rafræn viðskipti og aðra rafræna þjónustu 

           Upplýsingar fyrir þjónustuveitendur um rafræn viðskipti 
           
Upplýsingar fyrir neytendur um rafræn viðskipti

Lög nr. 141/2001 um lögbann og dómsmál til að vernda heildarhagsmuni neytenda
       Auglýsing nr.1320/2011 um tilnefningu stjórnvalda og samtaka sem rétt hafa til lögbannsaðgerða í þágu heildarhagsmuna neytenda

Lög nr. 43/2000 um lagaskil á sviði samningaréttar

Lög nr. 25/1991 um skaðsemisábyrgð

Lög nr. 34/1944 um þjóðfána Íslendinga og ríkisskjaldarmerki

  Upprunareglur

 EES viðbætir

 

 

 

TIL BAKA