Fara yfir á efnisvæði

Lög og reglur Neytendastofu

Lög nr. 62/2005  um Neytendastofu gilda um starfsemi stofnunarinnar.

Reglugerð nr. 1066/2021 um málsmeðferð Neytendastofu.

Neytendastofa hefur eftirlit með eftirfarandi lögum og reglum (raðað eftir ártali):

Lög nr. 120/2022 um leigubifreiðaakstur (sjá 3.-6 mgr. 9.gr.)

Lög nr. 128/2020 um ráðstafanir gegn óréttmætri takmörkun netumferð o.fl.

Lög nr. 20/2020 um samvinnu stjórnvalda á Evrópska efnahagssvæðinu um neytendavernd.

Lög nr. 81/2019 um úrskurðaraðila á sviði neytendamála (sjá 5.-7.gr.)

Lög nr. 31/2019 um milligjöld fyrir kortatengdar greiðslur (sjá 2.mgr. 2.gr.)

Lög nr. 87/2018
um rafrettur og áfyllingar fyrir rafrettur (sjá 11.gr.)

Lög nr. 95/2018 um pakkaferðir og samtengda ferðatilhögun
Reglugerð 1286/2018 um staðlaðar upplýsingar vegna sölu pakkaferða og samtengdra ferðatilhögunar
Leiðbeiningar Neytendastofa um endurgreiðslur pakkaferða

Lög nr. 118/2016 um fasteignalán

Reglur nr. 1295/2020 um upplýsinga- og aðvörunarskyldu lánveitanda vegna fasteingalána til neytenda sem tengjast erlendum gjaldmiðlum.

Reglugerð nr. 270/2017 um fasteignalán til neytenda.

Lög nr. 16/2016 um neytendasamninga                                                                                                                                                   

Reglugerð nr. 435/2016 um upplýsingar um nýtingu réttar til að falla frá samningi

Leiðbeinandi reglur um upplýsingar seljanda við fjarsölu

Lög nr. 120/2013 um skiptileigusamninga fyrir afnot af húsnæði í orlofi eða frístundum o.fl.  

Lög nr. 61/2013 Efnalög (sjá 9,gr.)

Lög nr. 33/2013um neytendalán
Reglugerð nr. 965/2013 um útreikninga árlegra hlutfallstölukostnaðar.
Reglugerð nr. 921/2013  um staðlað eyðublað sem lánveitandi notar til að veita neytenda upplýsingar áður en lánssamningur er gerður.
Reglugerð nr. 920/2013 um lánshæfis- og greiðslumat.

Lög nr. 76/2011um þjónustuviðskipti á innri markaði Evrópska efnahagssvæðisins

Lög nr. 57/2005 um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu

Reglur nr. 1212/2020 um verðmerkingar og verðsamanburð á orkugjöfum fyrir bifreiðar.
Reglur nr. 220/2015 um heiti og merkingu textílvara sem innleiða reglugerðir (ESB) nr. 1007/2011 og nr. 286/2012.
Reglur nr. 537/2011 um verðupplýsingar við sölu á þjónustu.
Reglur nr. 536/2011 um verðmerkingar og einingarverð við sölu á vörum ásamt greinargerð.
Reglugerð nr. 160/2009 um viðskiptahætti sem teljast undir öllum kringumstæðum óréttmætir.  
Reglur nr. 366/2008 um útsölur og aðra sölu þar sem selt er á lækkuðu verði
Reglur nr. 384/2007 um sundurliðun á verði lyfja sem seld eru gegn lyfseðli
Reglur nr. 383/2007 um verðupplýsingar á þjónustu tannlækna
Reglur nr. 382/2007 um samsetningu, framleiðslueiginleika og merkingu á kristallsgleri
Reglur nr. 381/2007 um merkingar efnis í skófatnaði
Reglur nr. 559/1994 um leiðbeinandi reglur um auglýsingar og umhverfisvernd

Leiðbeiningar Neytendastofu um merkingar auglýsinga á samfélagsmiðlum 

Leiðbeinandi reglur um verðkannanir til opinberrar birtingar 

Samstarfssamningur Fjölmiðlanefndar og Neytendastofu um eftirlit með viðskipaboðum
Sameiginlegar stefnumarkandi reglur um sjónvarpsauglýsingar 

Lög nr. 30/2002 um rafræn viðskipti og aðra rafræna þjónustu 
Upplýsingar fyrir þjónustuveitendur um rafræn viðskipti 
Upplýsingar fyrir neytendur um rafræn viðskipti

Lög nr. 57/2000 um skipti á upplýsingum um tæknilegar reglur um vörur og fjarþjónustu
Reglugerð nr. 733/2000 um tilkynningar á tæknilegum reglum um vöru og þjónustu.

Viðaukar með reglugerð nr. 733/2000 um tilkynningar á tæknilegum reglum um vörur og þjónustu.

Lög nr. 141/2001 um lögbann og dómsmál til að vernda heildarhagsmuni neytenda

Auglýsing nr. 1320/2011 um tilnefningu stjórnvalda og samtaka sem rétt hafa til lögbannsaðgerða í þágu heildarhagsmuna neytenda.

Lög nr. 34/1944 um þjóðfána Íslendinga og ríkisskjaldamerki.

Önnur tengd löggjöf á svið neytendaréttar:

Lög nr. 48/2003 um neytendakaup

Lög nr. 50/2000 um lausafjárkaup

Lög nr. 43/2000 um lagaskil á sviði samningaréttar

Lög nr. 25/1991 um skaðsemisábyrgð

TIL BAKA