Fara yfir á efnisvæði

Máli Ecommerce 2020 gegn Neytendastofu vísað frá dómi í Danmörku

10.07.2020

Neytendastofa tók ákvörðun gagnvart Ecommerce 2020 á síðasta ári um að félagið hafi brotið gegn lögum um neytendalán með því að krefjast of mikils kostnaðar af lánum sem það veitir. Ecommerce 2020, bauð íslendingum lán frá 1909, Hraðpeningum, Kredia, Múla og Smálán. Neytendastofa skoðað var hvort kostnaður lána frá félaginu bryti gegn hámarki á árlegri hlutfallstölu kostnaðar og hvort upplýsingar í stöðluðu eyðublaði og lánssamningi væru í samræmi við kröfur laga. Ecommerce 2020 er í Danmörku og því komi til álita í málinu hvort íslensk eða dönsk lög eigi við um samningana. Niðurstaða Neytendastofu er sú að ákvæði laga um lagaskil á sviði samningaréttar sem fjalla um neytendasamninga geti átt við og því beri að fara að íslenskum lögum.

Ecommerce kærði ákvörðun Neytendastofu til áfrýjunarnefndar neytendamála en stefndi Neytendastofu jafnframt fyrir dómstól í Danmörku til þess að fá ákvörðunina fellda úr gildi.

Í samræmi við kröfur Neytendastofu í málinu var kærunni vísað frá dómi þar sem taka þarf á málinu á Íslandi.


TIL BAKA