Fara yfir á efnisvæði

Yfirgripsmikil úttekt gerð á raflögnum og rafbúnaði í gisti- og veitingahúsum

22.09.2004

Síðastliðin tvö ár hefur rafmagnsöryggisdeild Löggildingarstofu látið skoða raflagnir á þriðja hundrað gisti- og veitingahúsa víðsvegar um landið. Markmiðið með skoðununum var að fá sem gleggsta mynd af ástandi raflagna og rafbúnaðar í gisti- og veitingahúsum og koma ábendingum á framfæri við eigendur og umráðamenn þeirra um það sem betur má fara.  

Skoðun Löggildingarstofu leiðir í ljós að raflögnum og rafbúnaði í íslenskum gisti- og veitingahúsum er víða ábótavant.  Gerðar voru athugasemdir við merkingu búnaðar  í rafmagnstöflum í nær öllum gisti- og veitingahúsum sem skoðuð voru, eða í 91% tilvika. Þá var gerð athugasemd við frágang tengla í 76% skoðana og töfluskápa í 76% tilvika.  

Gamall og bilaður rafbúnaður og aðgæsluleysi forráðamanna eru meðal helstu orsaka rafmagnsbruna og því er afar mikilvægt að rafbúnaður í gisti- og veitingahúsum sé ávallt valinn með tilliti til staðsetningar og notkunar. Úr sumum ágöllum má bæta með betri umgengni en flestar athugasemdirnar kalla á fagþekkingu. Eigendur og umráðamenn gisti- og veitingahúsa bera ábyrgð á ástandi þess rafbúnaður sem þar er notaður. Því er brýnt að löggiltur rafverktaki yfirfari raflagnir og rafbúnað í gisti- og veitingahúsum svo að öryggi fólks sé tryggt.  

Skýrslu Löggildingarstofu um ástand raflagna í gisti- og veitingahúsum verður dreift til allra umráðamanna gisti- og veitinghúsa í landinu og til löggiltra rafverktaka.

Skýrsluna má nálgast hér en nánari upplýsingar veita Snæbjörn Kristjánsson og Jóhann Ólafsson í síma 510 1100.

TIL BAKA