Fara yfir á efnisvæði

Norrænar stofnanir á sviði neytendamála auka eftirlit með bönkum og lánastofnunum

23.03.2009

Fréttamynd

Neytendastofa og norrænar systurstofnanir hennar, sem fara með eftirlit og framkvæmd laga á sviði neytendamála á Norðurlöndunum, hafa markað sér þá sameiginlegu stefnu fyrir næsta ár að auka eftirlit með bönkum og lánastofnunum með það að markmiði að réttindi neytenda séu að fullu virt. Þetta var ein af niðurstöðum árlegs samráðsfundar forstöðumanna neytendamála, sem haldinn var í Reykjavík í liðinni viku. Þá var ákveðið að vinna sérstaklega að því að tryggja réttindi neytenda á sviði neytendalána og viðskipta þeirra við fjármálastofnanir.

Tryggvi Axelsson, forstjóri Neytendastofu, segir að fjármálakreppan og það efnahagsástand sem hefur skapast í kjölfar hennar hafi nú þegar valdið miklum erfiðleikum fyrir neytendur á Norðurlöndum. „Allt bendir til að allar afleiðingar hennar séu enn ekki komnar að fullu fram og hvaða áhrif hún muni hafa á lögvarin réttindi neytenda á næstu árum.“

Hann bendir á að mikilsvert sé að bankar og önnur fjármálafyrirtæki virði að öllu leyti sett lög á sviði neytendalána. Það séu ríkir hagsmunir fyrir neytendur og samfélagið í heild að eftirlit sé haft með réttindum neytenda í viðskiptum við banka og önnur fjármálafyrirtæki.

Tryggvi segir að á fundinum hafi komið fram að eftir að kreppan skall á hafi stórfjölgað erindum og fyrirspurnum frá neytendum um réttindi sín gagnvart bönkum og lánastofnunum. „Þetta hefur ekki aðeins gerst hér á landi heldur einnig á Norðurlöndunum. Bankar hafa ríka upplýsingaskyldu gagnvart viðskiptavinum og ríkar kröfur eru gerðar til skilmála í lánssamningum við neytendur. Því er áríðandi að lög og reglur um lánastarfsemi séu hafðar í heiðri.“

Neytendastofa hefur fengið fjölda mála á undangengnu ári er varða ágreining neytenda og fjármálastofnana og segir Tryggvi að þau mál hafi ákveðinn forgang. „Neytendayfirvöld á Norðurlöndum líta á þetta eftirlit sem forgangsverkefni og hyggjast standa öflugan vörð um réttindi neytenda og fjárhagslega hagsmuni þeirra á þessum erfiðu tímum.“

TIL BAKA