Fara yfir á efnisvæði

Könnun á verðbreytingum hjá veitingahúsum.

17.08.2007

Samkvæmt þjónustusamningi við viðskiptaráðuneytið dags. 17. janúar 2007 tók Neytendastofa að sér að hafa eftirlit með því hvort verð á veitinga- og gistihúsum lækkaði til samræmis við lækkun á virðisaukaskatti sem tók gildi 1. mars 2007. Í samræmi við ákvæði samningsins var gerð könnun á verði veitingahúsa í mars og skilaði Neytendastofa viðskiptaráðuneytinu samantekt um niðurstöður sínar hinn 17. apríl sl.
Í ljósi ábendinga sem Neytendastofu hafa borist á undanförnum mánuðum var könnun gerð á ný í ágúst 2007 á verðbreytingum hjá veitingahúsum frá þeim tíma er könnun var síðast gerð.

Könnun Neytendastofu frá því í mars sl. tók alls til 78 veitingahúsa en heildarfjöldi veitingahúsa í þessari könnun er 74 veitingahús. Ástæða þess er sú að 3 veitingahúsum hefur verið lokað eða starfsemi hætt en upplýsingar frá einu fyrirtæki eru ósamanburðarhæfar.

Niðurstöður könnunar Neytendastofu nú eru eftirfarandi:
• Hjá 4% veitingahúsa hefur verð lækkað frá því í mars
• Hjá 28% veitingahúsa hefur verð hækkað frá því í mars
• Hjá 68% veitingahúsa hefur verð staðið í stað

Af gögnum Neytendastofu má ráða að þau veitingahús sem hafa nú lækkað verð séu í raun að skila verðlækkunum sem ætla má að virðisaukaskattslækkunin 1. mars hefur leitt til.

Í þessari könnun kemur í ljós að verð hefur hækkað hjá alls 28% veitingahúsa frá því að könnun Neytendastofu var gerð í mars. Í ljós kemur að margir veitingastaðir í þessum hópi hafa hækkað alla rétti. Í öðrum tilvikum hefur verð á einstökum réttum haldist óbreytt en verð þó almennt hækkað. Meðaltalshækkun á verði þeirra rétta sem könnunin tók til í þessum hópi veitingahúsa er allt frá 2% og upp í 25%, en meðaltalshækkun alls hjá öllum veitingahúsum í þessum hópi nemur 10%.

Í könnuninni kemur fram að verð frá því í könnun sem gerð var í mars sl. hefur staðið í stað hjá 68% veitingahúsanna. Könnunin sýnir að alls 34% veitingahúsa í þessum hópi hafa ekki breytt verði frá því í febrúar. Verð hjá þeim er því óbreytt eftir að virðisaukaskattsbreytingin tók gildi 1. mars sl. Sjá nánar hér
Nánari upplýsingar veitir Tryggvi Axelsson, forstjóri Neytendastofu Reykjavík 17. ágúst 2007

TIL BAKA