Húsgöngu- og fjarsala

Lög nr. 46/2000 um húsgöngu- og fjarsölusamninga tryggja neytendum vernd við kaup, t.d. í gegnum síma, á Netinu og við húsgöngusölu. Neytendastofa hefur eftirlit með viðskiptaháttum samkvæmt lögunum. Lögin eru ófrávíkjanleg og geta neytendur þannig ekki afsalað sér réttindum sem þeim eru veitt samkvæmt lögunum.

Lög um húsgöngu- og fjarsölusamninga gera ríkar kröfur til upplýsingaskyldu seljenda og meðal upplýsinga sem neytendur eiga rétt á að fá áður en samningur er gerður eru upplýsingar um:

  • nafn og heimilisfang seljanda
  • helstu eiginleika vöru eða þjónustu
  • verð vöru eða þjónustu, þar með talin öll opinber gjöld, sem og afhendingarkostnað, ef það á við
  • fyrirkomulag á greiðslum, afhendingu og hvenær hún fer fram
  • rétt til að falla frá samningi og þær undanþágur sem gilda á þeim rétti

Mjög mikilvægt er fyrir seljendur að uppfylla skilyrði laganna því vanræksla á því getur leitt til þess að neytandi sé ekki bundinn af samningi, s.s. að tímafrestir falli úr gildi.

Þegar vara er keypt t.d. í gegnum síma eða á Netinu hefur neytandinn hvorki séð vöruna í reynd né heldur kynnst eiginleikum hennar áður en gengið er frá kaupum. Neytandinn hefur því alltaf rétt til að hætta við kaupin án nokkurra skýringa innan 14 daga frá því að samningur var gerður milli hans og seljanda og fá vöruna endurgreidda. Neytandanum ber að sjálfsögðu að skila vörunni óskemmdri til seljandans. Ákvæðið um að falla frá samningi gildir ekki í tilvikum þar sem vara eða þjónusta hefur verið sérsniðin að kröfum neytandans eða innsigli hafa verið rofin. Hafi neytandi notað þennan rétt sinn og fallið frá samningi þá er seljanda skylt að endurgreiða honum án nokkurs kostnaðar þær greiðslur sem hann hefur þegar innt af hendi. Slík endurgreiðsla skal fara fram eins fljótt og kostur er og eigi síðar en eftir 30 daga.

Kaupi neytendur vöru í gegnum Internetið frá öðru landi innan Evrópska efnahagssvæðisins getur rétturinn til að falla frá samningi verið styttri en 14 dagar. Ef ágreiningur rís um viðskipti neytenda í öðrum löndum Evrópu er hægt að leita aðstoðar hjá Evrópsku neytendaaðstoðinni sem Neytendasamtökin annast rekstur á. Sjá nánar hér.


TIL BAKA