Eftirlit Neytendastofu

Neytendastofa hefur eftirlit með lögum um neytendalán. Í því felst að stofnunin fylgist með því hvort lánveitendur virði réttindi neytenda samkvæmt lögunum. Sem eftirlitsstofnun getur Neytendastofa því t.d. farið yfir hvort lánveitandi hafi veitt fullnægjandi upplýsingar um lánið og tekið á því gagnvart lánveitandanum ef það hefur ekki verið gert. Neytendastofa getur hins vegar ekki fjallað um einkaréttarlegan ágreining. Í tilfelli sem þessu gæti stofnunin af þeim sökum ekki sagt til um það hvaða afleiðingar það hafi fyrir einstaka lánssamning ef neytandanum voru ekki veittar fullnægjandi upplýsingar.

Neytendastofa getur lagt sektir á lánveitendur sem brjóta gegn lögunum.

Hvert skal leita?
Ef neytendur telja á sér brotið geta þeir óskað eftir upplýsingum frá Neytendastofu. Þegar neytendur telja ljóst að lánveitandi hafi brotið gegn lögunum getur verið gott að byrja á að hafa samband við viðkomandi lánveitanda og leita úrlausna. Gangi það ekki eftir er hægt að hafa samband við Neytendastofu. Neytandinn gæti einnig þurft að fara með málið fyrir úrskurðanefnd í viðskiptum við fjármálafyrirtæki til þess að fá leyst úr fjárkröfum.

Hægt er að hafa samband við Neytendastofu í gegnum rafrænt ábendingakerfi stofnunarinnar, með því að senda tölvupóst á póstfangið: postur@neytendastofa.is eða í síma 510-1100 á símatíma, milli 9 og 12 alla virka daga.
TIL BAKA