Kvörðunarvottorð og rekjanleiki þeirra

Vottorð í samræmi við staðal
Vottorð fyrir kvarðanir frá kvörðunarþjónustu Neytendastofu fylgja kröfum ISO 17025 í öllum þáttum fyrir faggiltar kvarðanir og að svo miklu leyti sem unnt er fyrir ófaggiltar kvarðanir. Kvörðunaraðferðir Neytendastofu fyrir lóð, vogir og hitamæla hlutu faggildingu frá bresku faggildingarstofunni United Kingdom Accreditation Service (UKAS) þann 14. okt. 2005 og fékk Neytendastofa faggildingarnúmerið 0823.

Aðferðir kvörðunarþjónustu
Unnið er eftir skjalfestum verklagsreglum. Mat er lagt á óvissu og óvissureikningar fara eftir viðurkenndum aðferðum frá Faggildingarsamvinnu Evrópu, European co-operation for Accreditation (EA), sjá skjal EA-4/02 .

Rekja má óvissuútreikninga í prófunarskýrslum á bak við hverja kvörðun og í skýrslum um athuganir sem gerðar hafa verið á stöðugleika, endurtekningahæfni og fleiri eiginleikum kvörðunarbúnaðar.

Rekjanleiki helstu mæligrunna Neytendastofu
Massamæligrunnar eru kvarðaðir hjá Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut (SP) í Svíþjóð.
Hitamæligrunnur er kvarðaður hjá National Physical Laboratory (NPL) í Englandi.
Rafmæligrunnur er kvarðaður hjá Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut (SP) í Svíþjóð.
Raforkumæligrunnur er kvarðaður hjá Energie-Messtechnik GmbH (EMH) í Þýskalandi.
Þrýstingsmæligrunnur er kvarðaður hjá WIKA í Þýskalandi.

Farið er eftir verklagsreglur við flutning mæligrunna.

TIL BAKA