Fara yfir á efnisvæði

Neytendalán

Neytendalán eru samkvæmt lögum nr. 33/2013  lán sem einstaklingur tekur ótengt atvinnustarfsemi hans, hjá einhverjum sem hefur atvinnu af því að veita lán. Lánveitandi getur verið einstaklingur, fyrirtæki, opinber aðili eða hópur sem veitir lán í atvinnuskyni.

Neytendalán getur t.d. verið skuldabréf, yfirdráttarheimild, bílasamningur, raðgreiðslusamningur eða smálán.

Lög um neytendalán veita neytendum ákveðna vernd og tryggja þeim margvíslegar upplýsingar áður en lánssamningur er gerður. Lögin fjalla ekki um það hvaða lán má, eða má ekki, veita heldur hvernig skuli staðið að lánveitingunni, hvaða upplýsingum þeim eru veittar og á hvaða formi það er gert. Upplýsingagjöf samkvæmt lögunum á að miklu leyti að vera stöðluð. Til að mynda eru upplýsingar sem veittar eru fyrir samningsgerð settar fram á sérstöku stöðluðu eyðublaði. Þannig tryggja lögin að neytendur fái sömu upplýsingar, á sama formi, hjá öllum lánveitendum. Með staðlaða eyðublaðinu er einnig auðveldara fyrir neytendur að bera saman lánstilboð frá ólíkum lánveitendum.

Gildissvið laganna
Neytendalán eru í grunninn öll lán sem neytendur taka hjá einhverjum sem hefur atvinnu af því að veita lán, önnur en fasteignalán. Nokkrar lánategundir eru þó undanskildar: 
 
        • fasteignalán skv. lögum nr. 118/2016, 
        • lán sem eru til styttri tíma en þriggja mánaða og bera ekki vexti eða hafa lægri árlega hlutfallstölu kostnaðar en meðaltal innlánsvaxta skv. Seðlabanka Íslands, 
        • lán sem bera enga vexti eða kostnað, 
        • lán sem vinnuveitandi veitir starfsmönnum vaxtalaust eða með lægri árlega hlutfallstölu kostnaðar en meðaltal innlánsvaxta skv. Seðlabanka Íslands, 
        • leigusamningar, en þó ekki kaup-, fjármögnunar- og rekstarleigusamningar, 
        • yfirdráttarheimild sem þarf að greiða til baka á innan við einum mánuði, 
        • lán sem veitt eru tilteknum hópum með almennahagsmuni í huga, s.s. námslán frá LÍN.

Hægt er að hafa samband við Neytendastofu í gegnum rafrænt kerfi stofnunarinnar, með því að senda tölvupóst á póstfangið: postur@neytendastofa.is eða í síma 510-1100 á símatíma, milli 9 og 12 alla virka daga.

 

TIL BAKA