Fara yfir á efnisvæði

Fullgildir traustþjónustuveitendur

Fullgildur traustþjónustuveitandi er sá sem veitir eina eða fleiri tegundir fullgildrar traustþjónustu og sem eftirlitsstofnun hefur veitt fullgilda stöðu.

Í upphafi skal traustþjónustuveitandi sem ekki hefur fullgilda stöðu tilkynna Neytendastofu (eða viðeigandi eftirlitsaðila innan EES) um fyrirætlun sína um að verða fullgildur og koma áleiðis samræmismatsskýrslu sem samræmismatsstofa gefur út. Sjá nánar lista um hæfa aðila til að framkvæma samræmismat skv. eIDAS. https://ec.europa.eu/futurium/en/system/files/ged/list_of_eidas_accredited_cabs-2019-11-28.pdf.

Neytendastofa getur hvenær sem er gert úttekt eða óskað eftir að samræmismatsstofa framkvæmi samræmismat á fullgildum traustþjónustuveitendum á kostnað traustþjónustuveitandans til að staðfesta að þeir og fullgilda traustþjónustan sem þeir veita uppfylli viðeigandi kröfur.

Ef fullgildur traustþjónustuveitandi uppfyllir ekki enn viðeigandi skilyrði og bætir ekki úr annmörkum getur Neytendastofa afturkallað fullgilda stöðu sem hann veitir eða þjónustunnar. Stofnunin uppfærir traustlistann til samræmis við það.

Auðkenni ehf. starfar sem fullgildur traustþjónustuveitandi hér á landi. Samkvæmt lögum nr. 55/2019 um rafræna auðkenningu og traustþjónustu fyrir rafræn viðskipti.

Traustlistinn (Trusted List)
Upplýsingar um hverjir hafa stöðu fullgildra traustþjónustuveitenda innan EES má nánar nálgast á traustlistanum (EU Trusted List) https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/#/. Neytendastofu er falið að uppfæra og undirrita traustlistann.

Traustmerki ESB

Þegar að fullgild staða hefur verið færð inn á traustlistann (Trusted List) mega fullgildir traustþjónustuveitendur nota traustmerki ESB fyrir fullgilda traustþjónustu. Þeir verða þá að tryggja að tengill á viðeigandi traustlista sé aðgengilegur á vefsvæði þeirra. Er traustmerkinu ætlað að aðgreina fullgilda traustþjónustu með skýrum hætti frá annarri traustþjónustu og þannig stuðla að gagnsæi á markaðinum. Notkunin á merkinu er valkvæð. 

Fullvissustig auðkenningar
Það er mismunandi fullvissustig á rafrænum auðkenningarleiðum. Skiptast þær í „lágt“, „verulegt“ og „hátt“.

Samkvæmt eIDAS reglugerðinni ættu fullvissustig að endurspegla tiltrú á getu rafrænna auðkenningarleiða til að staðfesta kennsl á einstaklingi og þannig veita vissu fyrir því að einstaklingur sem heldur fram tilteknu kenni, sé í reynd sá sem fékk auðkennið úthlutað.

 

 

TIL BAKA